สาเหตุที่ทำให้ตาข่ายกั้นสนามบอลเสียหาย

ตาข่ายกั้นสนามบอลขาดจากการ ติดตั้งที่ไม่มาตรฐาน ติดต่อ ช่างซ่อมตาข่าย 096
ตาข่ายบอลขาด ร่วงแนวสลิง
งานติดตั้งตาข่ายสนามกีฬา แทนของเดิมขาดจากการติดตั้งผิดวิธี
สาเหตุที่ตาข่ายบอลขาด