Tag Archives: ขายตาข่ายบอล

ตาข่ายกั้นสนามฟุตบอลและตาข่ายกั้นสนามฟุตซอล

ตาข่ายกั้นสนามฟุตบอล ราคาส่ง สั่งผลิตได้ทุกขนาด ผลิตจากเส้นใยเหนียวพิเศษ ป้องกันรังสี ยูวี ทนความร้อนสามารถอยู่งานกลางแจ้งได้ การเลือกใช้งาน ขึ้นอยู่กับขนาดสนาม สนใจรายละเอียด ติดต่อ 0854830531 ตาข่ายทุกชนิด มีใบรับรอง สามารถใช้อนุมัติงาน หน่วยงานภาครัฐได้ ช่องตาข่ายที่เหมาะสม มีหลายขนาด ตาข่าย HDPE UV 5″x5″ ตาข่าย HDPE UV 2.5″x2.5″ ตาข่าย HDPE UV 4″x4″ ตาข่าย HDPE UV 2″x2″ ตาข่ายบอล PE มีหลายขนาด สามารถ ผลิตให้ตามต้องการได้ ตาข่าย … Continue reading

Posted in ผลิตและจำหน่ายตาข่ายสนามกีฬา | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment